PensioenPerfect
 • Home
  Home
 • Personen
  Personen
 • Mutaties
  Mutaties
 • Status
  Status
 • Contracten
  Contracten
 • Tarieven
  Tarieven
 • Deelnemers
  Deelnemers
 • Totalen
  Totalen
 • Facturering
  Facturering

Toepassingen

Door de manier waarop PensioenPerfect is ontworpen is een krachtige en flexibele pensioenadministratie ontstaan, die op verschillende manieren kan worden toegepast:

PensioenPerfect als Totaaloplossing

Als volledig systeem-vervangend SaaS-platform. Waardoor niet alleen aan alle stakeholders dezelfde uitkomsten real-time kunnen worden gepresenteerd, maar waarmee ook grote kostenreductie en tijdwinst kunnen worden gerealiseerd.

PensioenPerfect als Deeloplossing

Als vervangend alternatief op een deelgebied van een bestaand systeem. Hierbij kan niet alleen gedacht worden aan permanente, maar ook aan tijdelijke oplossingen, ook als het bestaande systeem nog doorontwikkeld moet worden:

 • In de vorm van een pure rekenkern. De standen worden berekend door PensioenPerfect en daarna teruggezet in het bestaande basis-systeem.
 • Of PensioenPerfect als ‘Deelstraat’, inclusief CRM en BPM. Daarbij valt te denken aan:
  • een waardeoverdrachts-straat,
  • een echtscheidings-straat,
  • een ‘elke maand een actuele UPO’-straat,
  • een offerte-straat.

PensioenPerfect als Advies- en Consultancy oplossing

Advies- en Consultancybedrijven zijn voor het maken van berekeningen erg afhankelijk van Excel™. En daarom wordt er, voor het doorrekenen van grote pensioenpopulaties, meestal gewerkt op basis van steekproeven en ‘maatmannen’. Dankzij de rekenkracht van PensioenPerfect kunnen we volledige calculaties maken, over vele jaren terug in het verleden, of juist vooruit in de toekomst. En dat ook voor zeer grote populaties.

PensioenPerfect is als rekentool zeer geschikt om ingezet te worden bij:

 • Nul-metingen ten behoeve van overgang naar bij voorbeeld een APF.
 • Het realiseren van:
  • een overdracht-straat,
  • een vergelijkings-straat ten behoeve van inkoop van pensioencontracten en –uitvoerders (een soort ‘Garnter-model’),
  • een compliance-straat inclusief opsporen van ‘oude fouten en fraude’.